Kpn

Onze online cursussen en 0-metingen zijn een uitstekende aanvulling op het reguliere, klassikale aanbod. Braint is daarom preferred supplier in de KPN academy. De medewerkers hebben toegang tot de gratis online 0-meting Nederlands en Engels. Op basis van het resultaat kan men kiezen voor de online cursussen Taalreparatie, Taalreparatie Plus of Zakelijk Engels Spelling & Grammar: A Practical Online Grammar.

Aegon

Braint is preferred supplier in het cursusaanbod van Aegon. De medewerkers hebben toegang tot de gratis online 0-meting Nederlands. Op basis van het resultaat kan men kiezen voor de online cursussen Taalreparatie of Taalreparatie Plus

VvAA

VvAA zet het e-learning concept met gratis 0-meting en vervolgcursussen in voor haar medewerkers. Zij hebben via de personeelspagina toegang tot de gratis online 0-meting Nederlands. Op basis van het resultaat kunnen zij kiezen voor de online cursus Taalreparatie of Taalreparatie Plus.

9292

De medewerkers van het contactcenter van 9292 Reisadvies gebruiken de 0-metingen en e-learning cursussen spelling en grammatica om, waar nodig, hun taalniveau bij te spijkeren.

ROC Nova College

Ruim 1200 medewerkers van het ROC Nova College, docenten en ondersteunend personeel, kunnen via de Nova Academie gebruik maken van de gratis 0-metingen Nederlands en Engels van Braint. Als vervolg kunnen zij kiezen voor één van de e-learning cursussen Nederlands of Engels.

Almeerse Scholengroep

De medewerkers van de Almeerse Scholen Groep kunnen via de ASG Academie gebruik maken van de gratis 0-metingen Nederlands en Engels van Braint. Als vervolg kunnen zij kiezen voor één van de e-learning cursussen Nederlands of Engels.

Konica Minolta

Accountmanagers van Konica Minolta volgen een blended training Nederlandse schrijfvaardigheid. In de workshops gaat de trainer in op de onderwerpen die de deelnemer in het e-learning traject heeft geoefend. Omdat de trainer ook de online taalcoach is, weet hij/zij waar de mogelijke knelpunten zitten en geeft hierover extra uitleg. De deelnemer gaat aan de slag met schrijfopdrachten. De onderwerpen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald en zijn gekoppeld aan teksten die de deelnemer in zijn werksituatie schrijft.

Gemeentelijk Vervoerbedrijf

Instructeurs van het GVB maken regelmatig een verslag van hun activiteiten. Om de kwaliteit van de verslaglegging te verhogen, volgen de instructeurs de blended training van Braint. Deze bestaat uit een gratis 0-meting, een kort e-learningtraject en twee workshops waarin de onderwerpen zijn gekoppeld aan teksten die de instructeurs in hun werksituatie schrijven.

DJI

Werknemers van de Dienst Justitiële Inrichtingen kunnen vanuit de ELO een 0-meting Nederlands of Engels aanvragen. Een taalcoach van Braint geeft feedback. De deelnemer bepaalt zelf of hij of zij één van de vervolgcursussen doet.

Adversitement

HR-adviseur Caren van der Lee van online marketingbureau Adversitement: 'Gratis 0-meting was een belangrijke trigger.' Klik hier voor de referentiecase.

Rivas

Thijs van Dongen, opleidingsadviseur bij Rivas Zorggroep: 'We wilden graag een combinatie van een online en klassikale training.' Klik hier voor de referentiecase.

Clusius College

'Docenten moeten minimaal hetzelfde niveau hebben dat we van onze studenten verwachten', aldus het Clusius College. Klik hier voor de referentiecase. Of download het artikel (PDF) over dit project dat in het personeelsblad van het Clusius College is verschenen.

Aero Dynamiek

Aero-Dynamiek BV gebruikt het e-learning concept van Braint met gratis 0-meting om medewerkers te toetsen en, indien nodig, te trainen.

Bieze Food

Ditta van de Bovenkamp, hoofd personeelszaken Biezefoodgroep bv: 'Medewerkers bepalen zelf hun tijd; hierdoor rondt iedereen de training af.' Voor het volledige testimonial, klik hier.

Jeugdzorg Noord Brabant

Jos Wijnands, coördinator Opleidingen: 'De medewerker kan de training anywhere, anyplace en anytime volgen. Dit is heel efficiënt en effectief voor zowel de deelnemer als de organisatie.' Klik hier voor het volledige testimonial.

Windesheim

Hogeschool Windesheim biedt studenten die via het mbo doorstromen naar het hbo, de mogelijkheid om met de online cursus van Braint hun Nederlands op het vereiste niveau te brengen.

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam maakt gebruik van de online cursus van Braint om het Nederlands van de eerstejaars studenten van de ICT-opleidingen op het vereiste niveau te brengen. De studenten schaffen het e-book met inloggegevens voor de cursus aan via de boekenlijst. De nulmeting en eindtoets worden gratis door Braint verzorgd. Via de gratis monitor zien de docenten Nederlands of de student voldoende heeft geoefend om de eindtoets te maken.

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht, biedt alle eerstejaars studenten Integrale Veiligheidskunde de gratis 0-meting van Braint aan. Daarna kunnen zij op advies van de docenten Nederlands met de online cursus van Braint hun Nederlands op het vereiste niveau brengen. Via de gratis monitor kunnen de docenten Nederlands de voortgang van elke deelnemer volgen.