image description

Cursussen

Hebt u een vmbo-, mbo- of hbo-niveau maar voelt u zich onzeker over uw Nederlands of Engels?

 • Taalreparatie

  online
  € 234,- per deelnemer
  Een foutloze tekst in correct Nederlands is niet voor iedereen even gemakkelijk te produceren. En toch is het voor veel werknemers heel belangrijk in het werk. Deze online cursus is gemaakt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk. Onder begeleiding van een taalcoach worden de taalregels van de Nederlandse spelling en grammatica opgefrist en getraind. De deelnemer gaat onder meer aan de slag met spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren.
  Meer informatie

  Algemene omschrijving
  Voordat de deelnemer met de cursus begint, doet hij een online test (0-meting). Deze test bestaat uit 45 vragen en het maken duurt ongeveer 25 minuten. Het resultaat kan direct worden geprint en is online op te vragen. De taalcoach van Braint geeft feedback op het resultaat.

  E-learning
  De cursus zelf bestaat uit een reeks van online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. De cursus is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier ziet de deelnemer snel zijn zwakke punten en kan hij daar extra op trainen. De onderdelen van de cursus zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

  Taalcoach
  De deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze stuurt iedere maand instructies en een planning, houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Halverwege elke maand mailt de taalcoach de deelnemer een persoonlijk voortgangsalert op basis van de planning. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina zijn de planning en instructies terug te vinden, staat een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  Eindtoets en bewijs van deelname
  Als afsluiting maakt de deelnemer een eindtoets, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de begintoets. Op deze manier wordt de progressie gemeten. Tot slot ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  De deelnemer leert de regels van de Nederlandse spelling, grammatica en stijl begrijpen en toepassen in de praktijk.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: online - met taalcoach
  De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach. De taalcoach geeft de deelnemer steeds halverwege de maand aan of hij op schema ligt en is beschikbaar voor het online beantwoorden van vragen. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

  Kosten
  - De cursusprijs is € 234 all-in voor drie maanden.
  Het is mogelijk om bij een goed resultaat van de 0-meting delen van de cursus over te slaan. De cursusprijs wordt dan lager (€ 78 voor een maand of € 156 voor twee maanden).

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.

 • Taalreparatie Plus

  online met intensieve coaching
  € 375,- per deelnemer
  Taalreparatie Plus met intensieve coaching is een e-learning cursus waarbij de deelnemer de taalregels van de Nederlandse spelling en grammatica opfrist en traint. Het doel is om een tekst zonder fouten te schrijven en samen met de online coach gaat de deelnemer aan de slag om dit te bereiken. De deelnemer gaat onder meer aan de slag met spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren.
  Meer informatie

  Algemene omschrijving
  Voordat de deelnemer met de cursus begint, doet hij een online test (0-meting). Deze test bestaat uit 45 vragen en het maken duurt ongeveer 25 minuten. Het resultaat kan direct worden geprint en is online op te vragen. De taalcoach van Braint geeft feedback op het resultaat.

  E-learning
  De cursus zelf bestaat uit een reeks van online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. De cursus is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier ziet de deelnemer snel zijn zwakke punten en kan hij daar extra op trainen. De onderdelen van de cursus zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

  Taalcoach
  De deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze volgt de voortgang van de deelnemer en heeft inzicht in de resultaten. Naar aanleiding hiervan geeft de coach gerichte feedback en uitleg. Hiaten in de kennis komen zo altijd aan het licht. Hiermee gaat de deelnemer met hulp van de coach grondig aan de slag. De taalcoach geeft bovendien elke twee weken online feedback op de gemaakte oefeningen met voorbeelden uit de werkpraktijk. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach. De deelnemer kan ook taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. De taalcoach geeft tips en koppelt deze aan de taalregels die in de cursus behandeld zijn.

  Eindtoets en bewijs van deelname
  Als afsluiting maakt de deelnemer een eindtoets, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de begintoets. Op deze manier wordt de progressie gemeten. Tot slot ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  De deelnemer leert de regels van de Nederlandse spelling, grammatica en stijl begrijpen en toepassen in de praktijk.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: online - met taalcoach
  De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach. De taalcoach geeft de deelnemer steeds halverwege de maand aan of hij op schema ligt, is beschikbaar voor het online beantwoorden van vragen en geeft elke twee weken online feedback met uitleg en tips. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

  Kosten
  - De cursusprijs is € 375 all-in voor drie maanden.

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.

 • Klantgericht Schrijven

  online met intensieve coaching
  € 375,- per deelnemer
  Deze online cursus is bedoeld voor medewerkers die zich verder willen ontwikkelen in het goed formuleren van zinnen en het schrijven van effectieve, leesvriendelijke teksten. De cursus wordt individueel gevolgd, met intensieve begeleiding van een taalcoach. Door coaching "on the job" kan de deelnemer de onderwerpen die hij in de cursus oefent meteen toepassen in de eigen schrijfpraktijk.
  Meer informatie

  Algemene omschrijving
  Klantgericht Schrijven bestaat uit open en gesloten schrijfopdrachten en online oefeningen. Als dat nodig is, voegen we modules werkwoordspelling, interpunctie en stijl toe. De deelnemer levert ook zelf een aantal teksten aan uit de eigen praktijk. Hij krijgt iedere twee weken persoonlijke feedback, uitleg en tips van een taalcoach. Ook beantwoordt de taalcoach vragen over de opdrachten en taalvragen waar de deelnemer tegenaan loopt tijdens het schrijven.

  De cursus is opgebouwd in drie niveaus:
  1. Actief formuleren, met veel aandacht voor zinsopbouw en de rol van interpunctie.
  Kort en krachtig formuleren, zodat de lezer niet 'verdrinkt' in een brij van (non)informatie.
  2. De indeling van een alinea en de plaats van de kernzin.
  Het juiste gebruik van verwijs- en voegwoorden.
  3. Opbouw van een tekst, gekoppeld aan het tekstdoel.
  Oefening in het schrijven van verschillende teksten: informatieve en beschrijvende teksten, e-mails, instructies, wervende teksten, rapportages of klachtafhandelingen.

  Samen met de taalcoach maakt de deelnemer een optimaal traject door deze niveaus heen, afhankelijk van wat hij in het werk nodig heeft.

  Taalcoach
  Iedere deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze monitort de deelnemer gedurende de training: houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft uitleg en tips. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  Bewijs van deelname
  Na volledige afronding van de cursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  De deelnemer leert effectieve en leesvriendelijke teksten te schrijven.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: online - met taalcoach
  De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

  Kosten
  - De cursusprijs is € 375 all-in voor drie maanden.

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.

 • Klantgericht Schrijven Blended

  mix van online en klassikaal
  in overleg
  Met deze training verhoogt de medewerker de kwaliteit en effectiviteit van e-mails en andere geschreven stukken. Er is vooral aandacht voor het correct gebruik van het Nederlands, structureren van informatie, kernachtig formuleren en helder taalgebruik. Deze training is een combinatie van workshops en een e-learning cursus spelling, grammatica en formuleren. Braint stelt per deelnemer een individueel traject samen, op basis van het taalniveau.
  Meer informatie

  Algemene omschrijving
  Braint beoordeelt het taalniveau van deelnemers door middel van:
  •  een online 0-meting
  •  drie recent geschreven e-mails of andere teksten

  Op basis van het gemeten taalniveau stelt Braint per deelnemer een individueel traject samen:
  •  een e-learning cursus van twee maanden in een beveiligde online leeromgeving
  •  online coaching door een eigen taalcoach, gericht op de schrijfpraktijk
  •  een, twee of drie workshops van elk een dagdeel
  •  een online eindtoets om de progressie te meten

  E-learning
  De e-learning cursus bestaat uit een reeks van online opdrachten spelling, werkwoordspelling, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren. Deze opdrachten zijn afgestemd op de onderwerpen van de workshops. Het traject is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier ziet de deelnemer snel zijn zwakke punten en kan daar extra op trainen. Het doel van het e-learning traject is om individuele achterstanden weg te werken, zodat iedereen een gelijk startniveau heeft voor de workshops.

  Taalcoach
  Iedere deelnemer heeft een eigen online taalcoach. Deze monitort de deelnemer gedurende de training: houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kan de deelnemer taalvragen die tijdens het schrijven in het werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft uitleg en tips. De coach van Braint is een bevoegde docent Nederlands.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  Workshops
  De deelnemers gaan in de workshops aan de slag met de volgende onderwerpen:
  1. In workshop 1 leren de deelnemers kritisch te kijken naar teksten, fouten te signaleren en deze te verbeteren. Met name fouten in de spelling van werkwoorden komen aan de orde.
  2. In workshop 2 gaan de deelnemers aan de slag met het actief formuleren van zinnen. Daarbij is veel aandacht voor zinsopbouw, de rol van interpunctie en kort en krachtig formuleren.
  3. In workshop 3 kijken we naar de opbouw van een tekst: opbouw van een alinea en samenhang tussen alinea's. Ook komen het verschil tussen spreek- en schrijftaal en objectief taalgebruik aan de orde.

  De opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan op de schrijfpraktijk van de deelnemers en zijn erop gericht hen te leren een vraag effectief te beantwoorden (schriftelijk ) in een taal die aansluit bij de doelgroep.

  Doelgroep
  Deze cursus is bedoeld voor iedereen die teksten, zoals e-mails, brieven, rapportages en notulen schrijft voor het werk.

  Leerdoel
  Het op niveau brengen van de kwaliteit en effectiviteit van geschreven teksten.

  Onderwerpen
  Spelling (nieuwste spelling) van zelfstandig en bijvoeglijk naamwoorden, spelling van werkwoorden, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau van de training wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: blended
  Deze training is een mix van online training en klassikale workshops. De onderwerpen van deze cursus zijn gekoppeld aan de niveaus van het Referentiekader European Framework.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 2 maanden. De deelnemer werkt aan het online deel van de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie. De data van de workshops worden in overleg vastgesteld. Aan het eind van de cursus ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Kosten
  e-learning traject en online coaching gedurende 2 maanden€ 156 per deelnemer
  3 workshops van 1 dagdeel (3 uur) voor 6 tot 12 deelnemers
  (€ 650 per workshop)
  € 1950 in totaal

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.

 • Zakelijk Engels Spelling & Grammar

  online met intensieve coaching
  € 375,- per deelnemer
  Door de toenemende internationalisering communiceren steeds meer bedrijven in het Engels. Ook de medewerkers moeten dus vaker brieven of e-mails in het Engels schrijven. Hoewel het Nederlandse 'steenkolen Engels' vrijwel overal ter wereld wordt begrepen, komt het professioneler over als de medewerker foutloos correspondeert. Maar hoe zat het ook alweer met die werkwoordsvormen en grammaticaregels?
  Meer informatie

  Algemene omschrijving
  In de cursus leer je kritisch te kijken naar je eigen Engelse teksten, fouten te signaleren en deze te verbeteren. Je gaat aan de slag met het actief formuleren van zinnen waarbij je aandacht besteedt aan zinsopbouw en de rol van interpunctie. Je wordt je ervan bewust dat een zin kort en krachtig moet zijn. Verder kijk je naar de inhoud van een tekst: hoe rapporteer ik aan iemand die de situatie niet kent of ziet. Ook komen hierbij het verschil tussen spreek- en schrijftaal en objectief taalgebruik aan de orde. De opdrachten sluiten aan op je schrijfpraktijk.

  Indien nodig, spijker je je spelling en grammatica van het Engels bij: tijden, werkwoordvormen, woordkeuze, woordvolgorde, voorzetsels, uitdrukkingen, bekende valkuilen en meer. De instructies en uitleg zijn in het Nederlands en in het Engels, aangepast aan de Nederlandse gebruiker. Het traject is verdeeld in niveaus; de kennis van ieder niveau is nodig voor het volgende niveau. Op deze manier zie je snel je zwakke punten en kan je daar extra op trainen.

  Taalcoach
  Iedere deelnemer heeft een personal coach. Deze houdt de voortgang in de gaten, geeft feedback en tips, geeft een alert bij (dreigende) achterstand en is online beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de stof. Ook kun je taalvragen die tijdens het schrijven in je werk ontstaan bij de coach neerleggen. Deze schrijft de tekst niet, maar denkt mee over mogelijke formuleringen en geeft gericht uitleg en tips. Deze worden gekoppeld aan de taalregels die in de training behandeld zijn. De coach van Braint is een bevoegde docent Engels.

  Coachingspagina
  De communicatie tussen de deelnemer en de taalcoach verloopt via een eigen coachingspagina. Deze pagina is een onderdeel van de persoonlijke, online leeromgeving waar alleen de deelnemer met een wachtwoord toegang toe heeft. Op deze pagina staan de planning, instructies, een overzicht van de theorie en is er gelegenheid om online te communiceren met de coach.

  Eindtoets en bewijs van deelname
  Als afsluiting maakt de deelnemer een eindtoets, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de begintoets. Op deze manier wordt de progressie gemeten. Tot slot ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

  Doelgroep
  Deze cursus is geschikt voor medewerkers die teksten, zoals e-mails, brieven en rapportages in het Engels schrijven.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo, het startniveau wordt bepaald aan de hand van een 0-meting.

  Cursusvorm: online - met taalcoach
  De deelnemer kan binnen twee werkdagen na aanmelding beginnen aan de cursus, in een persoonlijke en beveiligde leeromgeving. Binnen deze omgeving communiceert hij ook met zijn taalcoach. Als afsluiting wordt een eindtoets gemaakt, met dezelfde moeilijkheidsgraad als de 0-meting. Op deze manier is duidelijk welke progressie er is geboekt. De taalcoach is een bevoegde docent Engels.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 3 maanden met een tijdsbesteding van 1,5 uur per week. De deelnemer werkt aan het online deel van de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. In overleg kan de planning worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met vakantie.

  Kosten
  - De cursusprijs is € 375 all-in voor drie maanden.

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.

 • Spreekvaardigheid Engels

  blended training
  in overleg
  Veel mensen gebruiken de Engelse taal in het werk. Denk aan medewerkers van scholen voor tweetalig onderwijs of van een gemeente, verzekeraar of internationale organisatie. De spreekvaardigheid is echter niet altijd optimaal, waardoor de communicatie in en op het werk niet in correct Engels plaatsvindt. Met deze training verbeteren de deelnemers hun Engelse spreekvaardigheid, zodat ze op een adequate manier hun werk kunnen doen.
  Meer informatie

  Algemene omschrijving
  In de training krijgen de deelnemers inzicht in de hiaten in hun spreekvaardigheid en ontvangen zij tips en tools om de spreekvaardigheid in werksituaties en zakelijke gesprekken te verbeteren. Daarnaast verbeteren zij hun schriftelijke taalvaardigheid Engels met het bijbehorende e-learning traject Zakelijk Engels Spelling & Grammar.

  Braint biedt per deelnemer het volgende:
  een e-learning account Engelse grammatica in een beveiligde online leeromgeving;
  -  een eigen online taalcoach;
  -  3 workshops van 3 uur, verspreid over een periode van 2 maanden.
  -  In de workshops gaan de deelnemers aan de slag met opdrachten die zijn gericht op de eigen werkpraktijk.
  -  Na elke workshop krijgen de deelnemers praktijkopdrachten mee; in de volgende workshop worden deze geëvalueerd.

  E-learning
  Het onderdeel Grammatica wordt ondersteund door een e-learningtraject waarbij een online taalcoach van Braint beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen. De taalcoach volgt de voortgang van de deelnemer en heeft inzicht in zijn resultaten. Naar aanleiding hiervan geeft de coach gerichte feedback en uitleg. Hiaten in de kennis komen zo altijd aan het licht. Hiermee gaat de deelnemer met hulp van de coach grondig aan de slag.

  De onderwerpen van de online cursus zijn: tijden, werkwoordvormen, woordkeuze, woordvolgorde, voorzetsels, uitdrukkingen, bekende valkuilen en meer. De instructies en uitleg zijn in het Nederlands en in het Engels, aangepast aan de Nederlandse gebruiker.

  Workshops
  De deelnemers gaan in de workshops aan de slag met de volgende onderwerpen:

  Uitspraak
  -  klemtoon, intonatie, tempo, klanken (klinkers en medeklinkers)

  Grammatica
  -  gebruik van de juiste tijden
  -  woordvolgorde in de zin
  -  gebruik van de juiste verwijs- en verbindingswoorden
  -  gebruik van voorzetsels in vaste woordcombinaties

  Spreektaal
  -  formeel en informeel taalgebruik
  -  hanteren van tijden in spreektaal: situaties waarin de onvoltooide, voltooide en de toekomende tijd gebruikt worden
  -  de rol van intonatie: nadruk leggen op delen van een zin die meer aandacht moeten krijgen
  -  toon (onbedoeld effect door woordkeuze, formulering en intonatie)

  Doelgroep
  Medewerkers van onderwijsinstellingen (onderwijzend, ondersteunend en management), overheden en bedrijfsleven.

  Leerdoel
  Het op niveau brengen van de Engelse taal en grammatica, zowel mondeling als schriftelijk.

  Onderwerpen
  Spelling (nieuwste spelling) van zelfstandig en bijvoeglijk naamwoorden, spelling van werkwoorden, interpunctie, het herkennen van stijlfouten en formuleren.

  Aanvangsniveau
  vmbo/mbo/hbo

  Cursusvorm: blended
  Deze training is een mix van online training en klassikale workshops en wordt op maat gemaakt voor de werkpraktijk van de deelnemers.

  Duur van de cursus
  De cursus duurt 2 maanden. De deelnemer werkt aan het online deel van de cursus op een plaats en tijd die hem uitkomen, zolang hij maar binnen de planning blijft. De data van de workshops worden in overleg vastgesteld.

  Kosten
  e-learning traject en online coaching voor de duur van 2 maanden€ 156 per deelnemer
  3 workshops van 1 dagdeel (3 uur) voor 6 tot 12 deelnemers€ 1950 in totaal

  Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.