Tarieven cursussen Nederlands

Niveaubepaling spelling en grammatica Nederlands€ 37,50 per test
Correct Nederlands€ 375,- per cursus
Klantgericht Schrijven€ 475,- per cursus
Individueel Traject Schrijfcoaching€ 1250,- per deelnemer
Correct Schrijven Incompany€ 2850,- (max. 8 deelnemers)
Zakelijk Schrijven Incompany€ 2850,- (max. 8 deelnemers)

Tarieven cursussen Engels

Niveaubepaling spelling en grammatica Engels€ 37,50 per test
English Spelling & Grammar€ 375,- per cursus
Zakelijk Engels€ 475,- per cursus
Spelling & Grammar Incompany€ 2850,- (max. 8 deelnemers)
Zakelijk Engels Incompany€ 2850,- (max. 8 deelnemers)

Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw. Er zijn geen bijkomende kosten.