Taal op niveau door e-learning en coaching menu
Schrijfcoaching Engels

€ 1450,-per deelnemer

Individueel

Inschrijven

In dit individuele traject verhoogt de deelnemer zijn niveau van de Engelse taal en verbetert hij de effectiviteit van zijn schriftelijke communicatie. Dit doet hij onder begeleiding van een taalcoach van Braint, die hem zowel face to face als online begeleidt. Tijdens het traject vindt er een doorlopende finetuning plaats op de persoonlijke wensen en behoeften van de deelnemer. Het traject wordt toegespitst op de werksituatie van de deelnemer.

Wat leert de deelnemer

Naast spelling, grammatica en interpunctie gaan de deelnemer en de coach ook aan de slag met woordkeus, jargon, zinsopbouw, structuur, actief taalgebruik, 'tone of voice', doel en doelgroep. Uitgangspunt is de vraag: hoe communiceer ik effectief in een professionele omgeving? Oftewel: hoe bereik ik via communicatie mijn doel?

Aandachtspunten hierbij zijn:

 • schrijven van een effectieve e-mail
 • structureren van tekst
 • inleven in de ontvanger
 • selecteren en doseren van de informatie
 • kiezen van de juiste toon (formeel/informeel) voor schriftelijk communicatie met collega's en externen
 • vakjargon
 • activeren van de ontvanger

Het traject bestaat uit:

 • 3 individuele bijeenkomsten van 2 uur elk (incompany)
 • actieve online taalcoaching

Bij aanvang van het traject levert de deelnemer door hem geschreven teksten aan en maakt hij een online 0-meting. Hiermee krijgt de trainer inzicht in het taalniveau. In de tweede week vindt de eerste incompany bijeenkomst plaats. Hierin geeft de trainer feedback op de 0-meting en de aangeleverde teksten. Er vindt een finetuning plaats op het vervolg: een keuze van online schrijfopdrachten en, waar nodig, extra oefeningen spelling en grammatica. Daarnaast heeft de deelnemer uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen en onderwerpen in te brengen.

In het vervolg van het traject levert de deelnemer regelmatig teksten aan waarmee hij en de coach intensief aan de slag gaan. De coach krijgt daardoor steeds meer inzicht in de wensen en de behoeften van de deelnemer en samen stemmen ze het verdere verloop van het traject daarop af. Signaleert de trainer knelpunten? Dan besteedt hij daar extra aandacht aan en zorgt zij voor meer of gerichter online oefenmateriaal. Op deze manier versterken de bijeenkomsten en het online traject elkaar.

De tweede bijeenkomst vindt plaats in de 5e week. De deelnemer en de coach evalueren dan de resultaten tot zover. Op basis hiervan wordt het programma voor het laatste deel samengesteld. De derde bijeenkomst is in de 8e week van het traject.

Online leeromgeving

De deelnemer krijgt drie maanden lang toegang tot zijn eigen online leeromgeving. Daar vindt hij:

 • gericht oefenmateriaal
 • oefenmateriaal spelling en grammatica
 • uploadmogelijkheid voor eigen werk
 • het contactcentrum met de taalcoach
 • mogelijkheid voor start- en eindmeting
 • de theorie om na te lezen

Contact met trainer/taalcoach

De taalcoach begeleidt de deelnemer niet alleen tijdens de bijeenkomsten. Via de online leeromgeving speelt hij een actieve rol in het coachen van de deelnemer. Bovendien kan de deelnemer tussendoor contact zoeken en vragen stellen over de stof en over taalzaken waar hij in het werk tegenaan loopt.

Cursusvorm - individueel traject

Deze training is een combinatie van drie bijeenkomsten Zakelijk Schrijven en een online leeromgeving. Gedurende het hele traject wordt de deelnemer intensief begeleid door zijn eigen taalcoach, een bevoegd docent Nederlands.

Aanvangsniveau

mbo/hbo

Studiebelasting

De individuele bijeenkomsten duren 2 uur per keer. De deelnemer is daarnaast per week naar schatting 1,5 uur bezig met het online deel van de training.

Duur van het traject

Het traject duurt 10 weken (de online omgeving staat 13 weken open). De data van de bijeenkomsten worden in overleg vastgesteld. Aan het eind ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Kosten

De prijs van dit individuele traject is € 1450,-.

Inschrijven

De prijs is inclusief lesmateriaal, ontwikkelkosten en reistijd. Er zijn geen bijkomende kosten. Braint is een onderwijsorganisatie en is vrijgesteld van btw.